Clàssics a la carta: La biografia grega i llatina

 • 20h
 • VD  VIDEOCURS EN DIRECTE 
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

Si participes en línia
340,50 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

En aquest curs acostarem la biografia grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies i llegirem i comentarem Vides d’homes il·lustres de Corneli Nepot, Vides paral·leles: Alexandre i Cèsar de Plutarc, Vides dels dotze Cèsars: Calígula de Suetoni amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle XXI.

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A3
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dimarts 19:00-21:30 h
Data d'inici: 02/05/2023

Edicions d'aquest curs

 • maig-juny
 • La biografia com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
 • El gènere biogràfic en el món grecoromà: prosopografia i etopeia.
 • Vides d’homes il·lustres de Corneli Nepot o els exemples dignes d’imitació.
 • Lectura i comentari de Vides d’homes il·lustres de Corneli Nepot.
 • Vides paral·leles: Alexandre i Cèsar de Plutarc o la comparació dels comportaments grecs i llatins.
 • Lectura i comentari de Vides paral·leles: Alexandre i Cèsar de Plutarc.
 • Vides dels dotze Cèsars: Calígula de Suetoni o la consagració del gènere biogràfic.
 • Lectura i comentari de Vides dels dotze Cèsars: Calígula de Suetoni.
Acostar la biografia grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
Llegir i comentar Vides d’homes il·lustres de Corneli Nepot, Vides paral·leles: Alexandre i Cèsar de Plutarc, i Vides dels dotze Cèsars: Calígula de Suetoni amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada: en la primera sessió, s’exposen qüestions de caràcter general per introduir-se en la biografia grecollatina, el seu significat i la seva expressió literària; a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-la (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que l’alumnat n’hagi fet (club de lectura); la darrera sessió serveix per fer una recapitulació dels llibres llegits i parlar de la seva pervivència. S’ofereixen també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
 • Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres obres de pensament:

Nepot, Vides d’homes il·lustres. Traducció de Manuel de Montoliu. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1923 [Col·lecció Escriptors Llatins, núm 2].


Plutarc, Vides paral·leles: Alexandre-Cèsar. Demetri-Antoni. Introducció, traducció i notes d’Antònia Soler i Nicolau. Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2021 [Col·lecció Varoic, núm. 31].


Suetoni, Calígula. Traducció d’Ignasi X. Adiego i Alejandra de Riquer. Martorell: Adesiara, 2021 [Col·lecció Aetas, núm. 39].

 • Bibliografia general:

Albrecht, M. vonHistoria de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].

Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.

Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].

Bickel, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].

Bieler, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].

Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].

Büchner, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].

Codoñer, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.

Codoñer, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.

Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].

Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].

Fuhrmann, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].

Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.

Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].

Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].

Lesky, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].

Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.

López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.

May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].

Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].

Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat