Clàssics a la carta: la poètica grega i llatina

 • 18h
 • Videocurs en directe
 • novetat
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en
333 El preu de curs NO inclou la quota de soci de l'Ateneu Barcelonès

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A3
Dijous 10:00-13:00 h
Data d'inici: 06/05/2021
Matrícula no dsiponible

Edicions d'aquest curs

 • maig-juny
 • La poètica com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
 • La poètica en el món grecoromà: els inicis de l’estètica i la teoria literària occidentals.
 • Poètica d’Aristòtil o l’art de compondre un text.
 • Lectura i comentari de Poètica d’Aristòtil.
 • Sobre la sublimitat de Pseudo-Longí o com encaterinar i emocionar amb les paraules.
 • Lectura i comentari de Sobre la sublimitat de Pseudo-Longí.
 • Art poètica d’Horaci o la praxi de la poesia i la figura del poeta.
 • Lectura i comentari d’Art poètica d’Horaci.
 • Acostar la poètica grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Poètica d’Aristòtil, Sobre la sublimitat de Pseudo-Longí i Art poètica d’Horaci amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle XXI.
 • El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-les (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
 • Aquest curs s’imparteix en català. Les intervencions a classe es poden fer indistintament en català i en castellà.
Lectures:
 • Aristòtil, Poètica. Introducció, traducció i notes de Xavier Riu. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2017. / Aristòtil, Poètica. Introducció d’Emilio Suárez de la Torre, traducció d’Àngel Martín. Barcelona: Angle, 2016.
 • Longino, De lo sublime. Traducción de Eduardo Gil Bera. Barcelona: Acantilado, 2014.
 • Horaci, Art poètica. Introducció, traducció i notes de Narcís Figueras Capdevila. Barcelona: RBA La Magrana, 2003.
Bibliografia general:
 • Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.).
 • Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
 • Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985.
 • Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
 • Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007.
 • Codoñer Merino, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1997.
 • Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
 • Easterling, P. E. - Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996.
 • Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
 • Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
 • Kenney, E. J. - Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996.
 • Lesky, A., Historia de la literatura griega. Madrid: Gredos, 2009.
 • Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
 • López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
 • May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992.
 • Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006.
 • Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat