Per determinar     ( )

 

Què diu dels cursos i la literatura...