Carles Adamuz     (Barcelona 1978)

 
  • Professor de tècniques narratives a l’Escola d’Escriptura de l'Ateneu Barcelonès
  • Lector del Gabinet d’Assessorament Lingüístic i Literari (EE)
  • Professional independent, formador i especialista en narrativa estratègica per a la innovació personal, social i institucional
  • Col·laborador de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
  • Col·laborador en mitjans de comunicació
  • Itinerari per a Narradors: Iniciació a la Narrativa, Narrativa, Novel·la I, Novel·la II (Escola d’Escriptura de Barcelona)
  • Màster en Coaching i Lideratge Personal (UB)
  • Màster en Ciutadania i Gestió de la Diversitat Cultural (UPF)
  • Master in Public and Social Policies (The Johns Hopkins University)
  • Llicenciatura en Ciències Polítiques i Socials (UPF)