Tam Galbis     (Barcelona 1983)

 
  • Professora de comunicació escrita, consultora lingüística i correctora
  • Coordinadora, responsable de Comunicació i professora de Redacció i Estil a l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres
  • Professora de redacció eficaç a la Diputació de Barcelona
  • Professora d’Espanyol per a Estrangers a Glossa Language
  • Filologia Hispànica (UB)
  • Certificat d’Aptituds Pedagògiques - CAP (UB)
  • Guió Cinematogràfic (Escola de Cinema de Barcelona – ECIB)
  • Correcció Editorial (Cursiva)
  • Escriptura Creativa (Laboratori de Lletres)