Clàssics a la carta: La novel·la grega i llatina

 • 18h
 • Videocurs en directe

VIDEOCLASSES SETMANALS EN DIRECTE

Cada sessió de curs és una videoclasse setmanal en directe (3 hores de durada). Més avall, en aquesta mateixa pàgina, trobaràs l'horari disponible.

 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Els exercicis es poden lliurar en:
255 el preu curs inclou la quota de soci de l'Ateneu Barcelonés corresponent a la durada del curs

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

 

 

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup M3
Dijous 10:00-13:00 h
Data d'inici: 16/04/2020
Places disponibles.

Edicions d'aquest curs

 • abril-juny

• La novel·la com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
• La narrativa de ficció a Grècia i a Roma: peripècies i aventures de personatges singulars.
• Dafnis i Cloe de Longus o l’interès humà d’una història senzilla.
• Lectura i comentari de Dafnis i Cloe de Longus.
• Satíricon de Petroni o la irreverència feta esplendor literària.
• Lectura i comentari de Satíricon de Petroni.
• Psique i Cupido d’Apuleu o la lluita entre la raó i els sentiments.
• Lectura i comentari de Psique i Cupido d’Apuleu.

 • Acostar la novel·la grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Dafnis i Cloe de Longus, Satíricon de Petroni i Psique i Cupido d’Apuleu amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle XXI.

El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-les (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). És per aquest motiu que, entre l’exposició teòrica de cada obra per part de la professora i l’anàlisi pràctica posterior a la lectura duta a terme per tots els participants del curs sempre passen quinze dies, perquè tothom pugui llegir amb calma l’obra en qüestió. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres novel·les:

LONGUS, Dafnis i Cloe. Traducció de Jaume Berenguer Amenós i Francesc J. Cuartero. Introducció d’Ewen Lyall Bowie. Barcelona: Editorial Alpha – Edicions 62, 2011 [Col•lecció Biblioteca Grècia i Roma de la Bernat Metge, núm. 7].

PETRONI, Satíricon. Edició bilingüe llatí-català, introducció, traducció i notes de Sebastià Giralt. Barcelona: Adesiara, 2017 [Col•lecció Summa aetatis, núm. 3] / PETRONI, El Satiricó i trenta fragments. Introducció, traducció i notes de Josep M. Pallàs. Barcelona: Quaderns Crema, 1988 [Col•lecció Biblioteca Mínima, núm. 18].

APULEU, Psique i Cupido. Introducció de Joan Carbonell, traducció i notes de Bàrbara Matas. Barcelona: RBA La Magrana, 2012 [Col•lecció Clàssics de Grècia i Roma, núm. 9].


Bibliografia general:

ALBRECHT, M. VON, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].
BALLÓ, J. – PÉREZ, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
BAYET, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].
BICKEL, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].
BIELER, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].
BOLGAR, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
BOWRA, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].
BÜCHNER, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].
CODOÑER, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.
CODOÑER, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
CURTIUS, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].
EASTERLING, P. E. – KNOX, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].
FUHRMANN, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].
HAMMER, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
HIGHET, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].
KENNEY, E. J. – CLAUSEN, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].
LESKY, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].
LLOYD-JONES, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
LÓPEZ FÉREZ, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
MAY, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].
SETTIS, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].
WINKLER, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat