Clàssics a la carta: De la natura de Lucreci

  • 18h
  • PA  PRESENCIAL AULA 
  • novetat
  •     
  •    Aquest curs s'imparteix en: Català
  •    Les intervencions en el curs es fan en

Preu curs :

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A2
PRESENCIAL AULA
Dijous 10:00-13:00 h
Data d'inici: 03/02/2022

Edicions d'aquest curs

La poesia didàctica, filosòfica i científica en el món romà: origen, elements constituents, evolució i pervivència. 
La pràctica de la filosofia com a font de la felicitat: l’epicureisme. 
Lucreci i la filosofia: dades biogràfiques, semblança del poeta i context de l’obra. 
Lucreci o les bases del món modern: raó filosòfica contra superstició religiosa. 
De la natura de Lucreci o quan la física esdevé poesia. 
Fonts, estructura i sentit del poema De la natura de Lucreci. 
Lectura i comentari de De la natura de Lucreci. 
Supervivència de De la natura de Lucreci més enllà del món romà.
Acostar la poesia didàctica, filosòfica i científica romana al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representà De la natura de Lucreci en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució ha estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
Llegir i comentar en profunditat els sis llibres que formen De la natura de Lucreci amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens poden dir a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cada dos llibres de De la natura es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-los, i una altra per posar en comú amb la professora la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
Edicions recomanades de De la natura de Lucreci:
Lucreci, De la natura. Traducció i edició a cura de Miquel Dolç. Barcelona: Laia, 1986.
Lucreci, De la natura, vol I: llibres I-III. Traducció de Joaquim Balcells. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1923.
Lucreci, De la natura, vol. II: llibres IV-VI. Traducció de Joaquim Balcells. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1928.
Lucrecio, De rerum natura. De la naturaleza. Presentación de Stephen Greenblatt. Traducción, introducción y notas de Eduard Valentí Fiol. Barcelona: Acantilado, 2020.
Lucrecio, La naturaleza. Introducción, traducción y notas de Francisco Socas. Madrid: Gredos, 2003.
Lucrecio, De rerum natura. Acerca de la naturaleza de las cosas. Traducción de Liliana Mercedes Victoria Pégolo y equipo. Buenos Aires: Las cuarenta, 2020

Bibliografia general:
Albrecht, M. vonHistoria de la literatura romana. Traducció de Dulce Estefanía i d’Andrés Pociña. Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.).
Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
Bayet, J., Literatura latina. Pròleg de José Alsina Clota, traducció d’Andrés Espinosa Alarcón. Barcelona: Ariel, 1985.
Bolgar, R. R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Codoñer Merino, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina. Traducció de Margit Frenk Alatorre i Antonio Alatorre. Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman i Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Traducció d’Antonio Alatorre. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Historia de la literatura clásica (Cambridge University). II: Literatura latina. Traducció d’Elena Bombín. Madrid: Gredos, 1996.
Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
Settis, S., El futuro de lo clásico. Traducció d’Andrés Soria Olmedo. Madrid: Abada, 2006.
Winkler, M. M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica sobre les qüestions del temari en el moment d’iniciar el curs.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

  • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
  • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
  • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat