Fitxa de professor

Ana Guerberof Arenas    (Mendoza, Argentina 1967)

 
 • Dublin City University/Adapt Centre. Investigadora amb la financiació del programa europeu Marie Sklodowska-Curie, Horizonte 2020.
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Master de Tradumàtica. Professora de diversos mòduls del Master de traducció tècnica: postedició, gestió de projectes, eines de traducció.
 • Universitat Pompeu Fabra. Professora del mòdul Localització.
 • Pactera (Barcelona). Coordinació del departament de producció per a la consecució dels projectes de traducció.
 • Berlitz GlobalNET Translation Services (Dublín, Irlanda). Coordinació del departament d'espanyol i traducció, edició i gestió terminològica.
 • Traductora autònoma, Dublín (Irlanda).
 • Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals. Menció Europea. Cum Laude. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Diploma de Estudis Avançats. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Llicenciatura en Traducció i Interpretació (anglès, francès i rus). Universitat de Granada.
 • Curs d'adaptació pedagògica (anglès), Universitat de Barcelona.


Altres:

 • Taller Anécdota Mejorada. Hernán Casciari.
 • Taller de Redacció y estil. Calamon & Cran.
 • Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Itinerari Narrativa, Novel•la I y Novel·la II.
 • Escuela de escritura Alonso Quijano (Alcázar de San Juan). Taller de contes impartit por José María Merino.
 • University College Dublin (Irlanda). El conte curt irlandès i Literatura moderna irlandesa.
 • Cronista per al periòdic El observador Prensa Libre. Chabás, Argentina. També disponible en línia mensualment:  http://elobservadorprensalibre.blogspot.com.es/
 • «Los peces» Revista en línia Literatura Chévere. http://literaturachevere.org/el-chevere-invitado/
 • «El bolígraf vermell». Revista en línia Núvol http://www.nuvol.com/opinio/el-boligraf-vermell/
 • Quality is the eye of the reviewers en Translation in Transition: Between Cognition, Computing and Technology. Benjamins Translation Library.
 • «Translation and Localization in the Web». Crítica del llibre a la revista MT Magazine. Springer. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10590-014-9151-2
 • «Correlations between productivity and quality in a professional environment», Post-editing. MT Magazine. Volum 8, Número 3.
 • The role of professional experience in post-editing from a quality and productivity perspective en Translation and Post-editing: Processes, Technology and Applications. Cambridge Scholars Publishing. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/60043
 • «What do we know and what we would like to know about post-editing». Revista Tradumàtica. Volum 10. http://www.raco.cat/index.php/Tradumatica/article/viewFile/263238/350705
 • «What do professional translators think about post-editing?» Jostrans The Journal of Specialised Translation. Número 19. http://www.jostrans.org/issue19/art_guerberof.pdf
 • «Exploring MT on the web». Revista Tradumàtica. Volum 8.
 • «Project Management and Machine Translation». Multilingual. Volum 21. Número 3.
 • «Productivity and Quality in MT post-editing». XII MT Summit. Ottawa, Canada. Disponible en línia http://www.mt-archive.info/MTS-2009-TOC.htm
 • «Post-editing MT and TM: a Spanish case». Multilingual. Volum 19. Número 6. pp 45.
 • «Productivity and Quality in the post-editing of outputs from translation memories and machine translation». Localisation Focus. The International Journal of Localisation. Volum 7 Número 1.
 • «Post-editing MT and TM: a Spanish case». Mulitingual. Volum 19. Número 6. pp 45.