Com funcionen els cursos presencials?

L'Escola ofereix atenció personalitzada i, per tant, el nombre d'alumnes per grup està estrictament limitat.

Els cursos presencials d'escriptura i oficis de l'edició tenen una vessant teòrica i una vessant pràctica, i s'imparteixen amb una periodicitat d'una classe a la setmana, de dues o tres hores de durada.

Fes clic aquí per veure tota l'oferta de cursos presencials >>

 

Exercicis

Tots els cursos amb vessant pràctica tenen un funcionament similar que consisteix en el lliurament de diversos exercicis.

 •  

  Exercicis d'escriptura a casa

  L'alumnat fa els exrecicis d'escriptura a casa, i en porta còpies a classe per als companys i el professorat.

 •  

  Sessions de correcció

  Hi ha sessions específicament dedicades a la correcció d'exercicis. En la majoria de casos, l'alumnat també participa en l'anàlisi i la valoració de textos, per tal de desenvolupar la seva capacitat crítica.

 •  

  Certificat d'aprofitament

  Al final del curs presencial, l'alumnat amb un mínim d'un 80% d'assitència a classe i que hagi lliurat els exrecicis pot demanar un certificat d'aprofitament del curs.

   

   

secretaria@campusdescriptura.com