Clàssics a la carta: El pensament grec i llatí II

 • 20h
 • novetat
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Edicions d'aquest curs

 • octubre-novembre
 • La filosofia a Grècia i a Roma: la saviesa com a instrument per orientar la vida.
 • Els gèneres filosòfics en el món grecoromà: diàlegs, cartes i tractats.
 • Fileb de Plató o el lloc del plaer i la reflexió en la vida humana.
 • Lectura i comentari de Fileb de Plató.
 • És breu, la vida? de Sèneca o les claus de la plenitud existencial.
 • Lectura i comentari d’És breu, la vida? de Sèneca.
 • Meditacions de Marc Aureli o com fer els dies passadors i suportables.
 • Lectura i comentari de Meditacions de Marc Aureli.
 • Acostar el pensament grec i llatí al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Fileb de Plató, És breu, la vida? de Sèneca i Meditacions de Marc Aureli amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.

El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada: en la primera sessió, s’exposen qüestions de caràcter general per introduir-se en el pensament grecollatí, el seu significat i la seva expressió literària; a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-la (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que l’alumnat n’hagi fet (club de lectura); la darrera sessió serveix per fer una recapitulació dels llibres llegits i parlar de la seva pervivència. S’ofereixen també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

 • Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres obres de pensament:

Plató, Fileb. Traducció i introducció de Bernat Torres. Girona: edicions de la ela geminada, 2019 [Col·lecció Quadrivium, núm. 18].

 

Sèneca, És breu, la vida? Edició bilingüe llatí-català, introducció, traducció i notes de Jordi Avilés Zapater. Martorell: Adesiara, 2014 [Col·lecció Aetas, núm. 23].

 

Marc Aureli, Meditacions. Edició bilingüe grec-català, introducció, traducció i notes de Joan Alberich i Mariné; edició a cura de Joan Tello i Brugal. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2008 [Col·lecció Els Clàssics de l’Índex, núm. 6].

 • Bibliografia general:

Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].

Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.

Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].

Bickel, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].

Bieler, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].

Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].

Büchner, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].

Clarke, M.L., The Roman Mind. Studies in the history of thought from Cicero to Marcus Aurelius, Londres: Cohen & West, 1960.

Codoñer, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.

Codoñer, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.

Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].

Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].

Fuhrmann, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].

Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.

Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].

Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].

Lesky, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].

Levi, A., Historia de la filosofía romana, Buenos Aires: Eudeba, 1969.

Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.

López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.

Mas, S., Pensamiento romano, València: Tirant lo Blanch, 2006.

Mas, S., Pensamiento romano II, València: Tirant lo Blanch, 2017.

May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].

Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].

Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

 

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat